MAKE-UP & HAIR: VENUS FERREIRA,

PHOTOGRAPHER: KEDAR MALEGAONKAR.