MAKE-UP & HAIR: VENUS FERREIRA; PHOTOGRAPHER: KEDAR MALEGAONKAR; STYLED BY: SANJANA & SHRUTI.