MAKE UP & HAIR: VENUS FERREIRA;

PHOTOGRAPHER: KEDAR MALEGAONKAR.